عکس‌ ها

عکس‌ های افتتاحیه دپارتمان زبان استاد عالم‌زاده

ویدیو

حضور استاد عالم‌زاده به عنوان کارشناس آموزشی در برنامه صعود دانش شبکه آموزش